Vi förädlar fastigheter genom att projektleda renoveringar, ombyggnationer, underhåll och nybyggnationer samt genom att förvärva, förvalta och avyttra fastigheter

Ordning & reda i alla projektsteg

En kontaktperson
oavsett typ av projekt

Alla beslut i samråd

Tjänster

PROJEKTLEDNING

Vi erbjuder projektledare med god teknisk kunskap som kan driva komplexa projekt. Alla projektledare är utbildade på högskolenivå som bygg- och civilingenjörer. Arbetsmoment i projektledningsfaser:

  • Projektering
  • Förfrågningsunderlag
  • Projektstyrning
  • Planering/tidplan
  • Kalkylering
  • Konstruktionssamordning
  • Ekonomiuppföljning
  • Ägarrepresentant

Deltar som ägarrepresentant i upphandlingsfasen
Vi kan vid behov fungera som ägarnas representant i förhandling med de entreprenörer som ska utföra jobben och sen även ansvara för att tidplan, ekonomi, kvalitet följer avtalet ända fram till att slutbesiktningen är genomförd.

CERTIFIERAD KONTROLLANSVARIG

Bygger eller renoverar du på entreprenad krävs det en kontrollansvarig enligt PBL Plan och Bygglagen. Vi erbjuder kontrollansvarig med behörighetsnivå K. Den kontrollansvarige närvarar vid tekniska samråd,, besiktningar och andra kontroller, dokumenterar byggplatsbesök. Den kontrollansvarige ska också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet. Våra kontrollansvariga deltar alltid i största möjliga mån i slutsamrådet.

FASTIGHETSUTVECKLING

Vi utvecklar, förvaltar, förädlar kommersiella fastigheter, bl a kontor, hotell, industrilokaler samt bostäder. Fastighetsutvecklingen sker i egen regi eller i samarbete med partners, t ex bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och privata fastighetsbolag.

FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNING
Vi förvärvar och avyttrar fastigheter i egen regi, i samarbete med partners eller direkt på uppdrag från fastighetsägare.

Referensprojekt

Projektledning, kontrollansvar

Terränglöparen 9

Förstudie, projektering, förfrågningsunderlag, upphandling

Brf med 462 lägenheter, centrala Hallonbergen, Sundbyberg med tillhörande garage, gårdar

Fas: Förstudie, Bygglov & Bygghandling
Status: Pågående

Fastighetsutveckling

Norsholm Bäckeby

Förvaltning av fastighet fr o m 2015, plats mellan Norrköping och Linköping

Status: Pågående förvaltning, köpare sökes

Projektledning, kontrollansvar

Hästhoven 2

Projektledning, ombyggnation, stambyte
128 lägenheter, 4 hus

Status:Projekt avslutat juni 2019

Fastighetsutveckling

Kilsta / Karlskoga

Inköp, förvaltning och försäljning av fastighet

Status: Projektet genomfördes 2016 – 2018

Fastighetsutveckling

Kolet Malmö

Förmedlingsuppdrag: försäljning av fastighet

Status: Projektet genomfördes 2016 – 2018

Projektledning, kontrollansvar

Lägenhetshotellet Asplund

Renovering, ombyggnation av Statens Bakteriologiska Laboratorium, till lägenhetshotellet Asplund. 64 uthyrningslägenheter, gym och restaurang i Solna, Stockholm, i samarbete med Auctoritas, Fastigheten ritades av arkitekt Gunnar Asplund 1937.

Status: Projektet genomfördes 2013-2016

Fastighetsutveckling

Glanstranden

Förvaltning och försäljning av två olika fastigheter Glanstranden 9:28 + 9:14 Sjöfastighet: 9 hektar vid sjön Glan,3 km väster om Norrköping

Status: Projektet genomfördes 2013-2015

Fastighetsutveckling

Ruddammen / Norrköping

Inköp, förvaltning och försäljning av fastighet

Status: Projektet genomfördes 2014

Fastighetsutveckling

Skälby,Järfälla

Renovering av privat fastighet och försäljning

Status: Projektet genomfördes 2012

Projektledning, kontrollansvar

Telegrafen 7, 15, 16

Ombyggnation av Ericsson fabrik i Nynäshamn till köpcentrum 14500 kvm, varav ca 5 000 Coopbutik

Status: Projektet genomfördes år 2007 – 2010

Fastighetsutveckling

Takbyggnation Franstorp, Sundbyberg

Projektering, påbyggnation med ytterligare tre våningsplan med bostäder samt inredning av dessa nya lägenheter. Avser 22 lägenheter, totalt 1250 kvadratmeter. Franstorpsvägen 11-17.

Status: Pågående

Om oss

A200 har förädlat fastigheter sen 2007, då främst i Stockholmsregionen. Detta med projektledning och certifierat kontrollansvar i projekt med bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Vi har även förvärvat, förvaltat och avyttrat fastigheter.
Vi på A200 värnar alltid hela värdekedjan från start till slutbesiktning , oavsett typ av projekt. Vi följer projektet hela vägen in i mål, tills det är klart, tills du som kund är helt nöjd.

Vår arbetsprocess vid renoveringar

Projektering

Produktion

Möte Kund

Avtal

Förstudie

Förfrågningsunderlag

Projektledning i samråd med kund bl a avtal med byggentreprenör

Projektleder åt kund ända fram till slutbesiktning

Slutbesiktning

Partners

Arkitektbruket
Arkitektbruket grundades som nischkontor att verka för projekt med höga arkitektoniska värden. Kontorets kärnverksamhet är samhällsfastigheter, bostäder samt kommersiella verksamheter.

Auctoritas
AUCTORITAS Projektstyrning AB erbjuder konsulttjänster för byggbranschen inom projektledning, projekteringsledning, samordning, kalkyl och ekonomisk styrning.

G100 Bygg AB
G100 är ett byggföretag som genomför byggprojekt som omfattar allt från renoveringar, om- och tillbyggnationer till nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet för oss på A200 är att i varje projekt vi är del av, i samverkan med övriga entreprenörer, aktivt bidra till hållbara arbetsmiljöer oavsett projektets storlek. Dessutom verka för att uppnå största möjliga miljönytta genom att se till att byggmaterial sorteras och återvinns enligt svenska lagstiftning.

Kontakt

Vill du veta mer om våra tjänster kontakta oss gärna via kundservice@a200.se eller fyll i formulär nedan.

Besöksadress
A200 Fastighetsutveckling AB
Surbrunnsgatan 14
114 27 Stockholm