A200 förädlar bostäder och kommersiella fastigheter genom att projektleda renoveringar,
om- och nybyggnationer samt genom att förvärva, förvalta och avyttra fastigheter

Tjänster

FASTIGHETSUTVECKLING

Vi utvecklar, förvaltar och förädlar bostäder och kommersiella fastigheter som bl a kontor, hotell och industrilokaler. Fastighetsutvecklingen sker i egen regi eller i samarbete med partners som bl a bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och fastighetsbolag.

FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNING

Vi förvärvar och avyttrar fastigheter i egen regi, i samarbete med partners eller direkt på uppdrag från fastighetsägare.

PROJEKT- OCH PROJEKTERINGSLEDNING

A200s projektledare har mångårig erfarenhet av att planera och leda byggprojekt. Samtliga är utbildade på högskolenivå som bygg- och civilingenjörer.

ÄGARREPRESENTANT

Vid behov kan vi fungera som ägarnas representant i förhandling med de entreprenörer som ska utföra jobben och ansvara för att tidplan, ekonomi och kvalitet följer avtalet ända fram till att slutbesiktningen är genomförd.

Referensprojekt

Fastighetsutveckling

Takbyggnation Franstorp, Sundbyberg

Projektering, påbyggnation med ytterligare tre våningsplan med bostäder samt inredning av dessa nya lägenheter. Avser 22 lägenheter, totalt 1250 kvadratmeter. Franstorpsvägen 11-17.

Status: Pågående

Projektledning

Terränglöparen 9

Förstudie, projektering, förfrågningsunderlag, upphandling

Brf med 462 lägenheter, centrala Hallonbergen, Sundbyberg med tillhörande garage, gårdar

Fas: Förstudie, Bygglov & Bygghandling
Status: Pågående

Fastighetsutveckling

Norsholm Bäckeby

Förvaltning av fastighet fr o m 2015, plats mellan Norrköping och Linköping

Status: Pågående förvaltning, köpare sökes

Projektledning

Hästhoven 2

Projektledning, ombyggnation, stambyte
128 lägenheter, 4 hus

Status:Projekt avslutat juni 2019

Fastighetsutveckling

Kilsta / Karlskoga

Inköp, förvaltning och försäljning av fastighet

Status: Projektet genomfördes 2016 – 2018

Fastighetsutveckling

Kolet Malmö

Förmedlingsuppdrag: försäljning av fastighet

Status: Projektet genomfördes 2016 – 2018

Projektledning

Lägenhetshotellet Asplund

Renovering, ombyggnation av Statens Bakteriologiska Laboratorium, till lägenhetshotellet Asplund. 64 uthyrningslägenheter, gym och restaurang i Solna, Stockholm, i samarbete med Auctoritas, Fastigheten ritades av arkitekt Gunnar Asplund 1937.

Status: Projektet genomfördes 2013-2016

Fastighetsutveckling

Glanstranden

Förvaltning och försäljning av två olika fastigheter Glanstranden 9:28 + 9:14 Sjöfastighet: 9 hektar vid sjön Glan,3 km väster om Norrköping

Status: Projektet genomfördes 2013-2015

Fastighetsutveckling

Ruddammen / Norrköping

Inköp, förvaltning och försäljning av fastighet

Status: Projektet genomfördes 2014

Fastighetsutveckling

Stockholm, Järfälla

Inköp, fastighetsutveckling

Status: Projektet genomfördes 2012

Projektledning

Telegrafen 7, 15, 16

Ombyggnation av Ericsson fabrik i Nynäshamn till köpcentrum 14500 kvm, varav ca 5 000 Coopbutik

Status: Projektet genomfördes år 2007 – 2010

Om oss

A200 har förädlat fastigheter sen 2007, då främst i Stockholmsregionen. Detta med projektledning och i projekt med bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Vi har även förvärvat, förvaltat och avyttrat fastigheter.

Vi på A200 värnar alltid hela värdekedjan från start till slutbesiktning, oavsett typ av projekt. Vi följer projektet hela vägen in i mål tills du som hyresgäst, bostadsrättsinnehavare och affärspartner är helt nöjd.

Partners

Arkitektbruket grundades som nischkontor att verka för projekt med höga arkitektoniska värden. Kontorets kärnverksamhet är samhällsfastigheter, bostäder samt kommersiella verksamheter.

AUCTORITAS Projektstyrning AB erbjuder konsulttjänster för byggbranschen inom projektledning, projekteringsledning, samordning, kalkyl och ekonomisk styrning.

G100 är ett byggföretag som genomför byggprojekt som omfattar allt från renoveringar, om- och tillbyggnationer till nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet för oss på A200 är att i varje projekt vi är del av, i samverkan med övriga entreprenörer, aktivt bidra till hållbara arbetsmiljöer oavsett projektets storlek. Dessutom verka för att uppnå största möjliga miljönytta genom att se till att byggmaterial sorteras och återvinns enligt svenska lagstiftning.

Kontakt

Vill du veta mer om våra tjänster kontakta oss gärna via kundservice@a200.se eller fyll i formulär nedan.

Besöksadress
A200 Fastighetsutveckling AB
Surbrunnsgatan 14
114 27 Stockholm